Poruchy chování, aneb jak žádat o příspěvky

V minulých dnech vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí příručku, jak postupovat při podání žádosti o příspěvek, případně o průkaz osoby zdravotně postižené. Poskytují zde i informace pro rodiče se specifickými poruchami a poruchami chování. V tomto článku ji zestručníme do deseti bodů. Kompletní informace najdete v odkazu pod článkem.

  1. Podání žádosti:

Žádost o přiznání některé z dávek sociálního zabezpečení podává oprávněná osoba nebo zákonný zástupce na nejbližší pobočce ÚP.

  1. Řízení:

Samotné řízení členíme do několika bodů v závislosti, zda se jedná o příspěvek na zvláštní pomůcku, příspěvek na péči nebo invalidní důchod. O posouzení rozhoduje jednak úřad práce, ale i česká správa sociálního zabezpečení.

  1. Součinnost lékařů:

Posuzování i v těchto případech mají na starosti lékaři okresní správy sociálního zabezpečení, české správy sociálního zabezpečení a posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Všechno záleží na tom, o jakou žádost jde.

4. Specifika posuzování:

Lidé se specifickými duševními poruchami (jako je PAS) smí diagnostikovat pouze lékař v oboru psychiatrie nebo klinické psychologpe (popřípadě oba), při stanovení jiné diagnózy mohou spolupracovat i další lékaři jako například neurolog nebo ortoped. Konkrétní postup odvisí od individuální povahy případu.

  1. Součinnost osob:

Posuzovaná osoby musí s příslušným orgánem sociálního zabezpečení spolupracovat v rámci povinností, které jí ukládají příslušné zákony. Jejich povinnost je podrobit se vyšetření zdravotního stavu lékařem příslušné OSSZ, popřípadě lékařem určeným ČSSZ.

  1. Lhůta pro posudky:

Lhůta pro vydání posudku je 45 dnů, pro vydání posudku ČSSZ v námitkovém řízení je stanovena lhůta 60 dní.

  1. Platnost:

Dobá platnosti posudku se stanovuje individuálně podle diagnózy, kterou určí lékař. Jedná se například o biopsychosociální vývoj dítěte nebo dosažení kvalifikace, změny kvalifikace, ukončení přípravy k pracovnímu uplatnění na trhu práce.

  1. Odvolání:

Proti posudku samotnému se nelze odvolat, lze jen doložit nové lékařské nálezy, díky kterým může být vytvořeno nové posouzení.

  1. Vyřízení žádosti:

Pro vyřízení žádosti (vydání rozhodnutí) ve věci předmětného řízení (příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz OZP) je stanovená lhůta obecná 30 dnů, může však dojít k prodloužení ze zákona o dalších 30 dnů (nestanoví-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu delší).

  1. Jak vyjádřit nesouhlas:

V případě nesouhlasu s rozhodnutím příslušného orgánu sociálního zabezpečení, které bylo vydáno na podkladě posudku OSSZ, lze podat opravný prostředek formou odvolání na příslušném úřadu, který rozhodnutí vydal.

 

Více o posuzování najdete zde

Zdroj : Portál MPSV

(jas, jr)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*