Autisté a vzdělání

Červenec 24, 2017 novaco@volny.cz 0

U dětí s autismem je inteligence velmi různá. U většiny těchto dětí je přítomna mentální retardace. Avšak např. Aspergrův syndrom je typ poruchy z okruhu autistického spektra, kde tato retardace nesmí být diagnostikována. Tyto děti […]

Centrum Seňorina

Červenec 24, 2017 novaco@volny.cz 0

Centrum Seňorina Péče o seniory je v současnosti téma, které je pro sociální práci zásadní. Evropská populace stárne, staří lidé jsou osamělí a služby pro seniory nedostačující. Speciálním tématem je stále zvyšující se počet seniorů […]

Denní centrum Barevný svět, o. p. s., Třebíč

Červenec 9, 2017 novaco@volny.cz 0

Náš svět Dne 27. 6. 2017 se uskutečnil den otevřených dveří v Denním centru Barevný svět, o.p.s. v Jaroměřicích nad Rokytnou. Posláním služby sociální rehabilitace je podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením a lidí s duševním onemocněním. Práce […]