Příspěvek na péči, změna 2016

Září 21, 2016 novaco@volny.cz 0

Příspěvek na péči v novém Jak informoval úřad práce a MPSV, od srpna 2016 dojde k celorepublikovému zvýšení příspěvku na péči. Jestliže jste osoba se zdravotním postižením, které byl přiznán příspěvek na péči, od srpna 2016 se […]