Zjednodušení přiznání sirotčích důchodů platí od února

Na sirotčí důchod bude mít od února nárok více dětí. Podmínky pro jeho přiznání se zmírní s účinností od 1. února 2018. Osiřelé nezaopatřené dítě bude mít na něj nárok i v případě, že zemřelá osoba (zpravidla rodič) starší 28 let v období deseti let před úmrtím odpracovala aspoň jeden rok.  Druhpu podmínkou je žezemřelá osoba starší 38 let v období dvaceti let před úmrtím odpracovala aspoň dva roky. Nárok na sirotčí důchod může vzniknout i těm sirotkům, kterým před 1. únorem letošního roku nevznikl.  Osoba nezískala potřebnou dobu pojištění.

Podmínkou je též to, aby dítě stále bylo nebo se opětovně stalo nezaopatřené. Řízení o přiznání sirotčího důchodu nebude ČSSZ zahajovat automaticky. Bude zahájené pouze na základě žádosti občana. Sirote kči jeho zákonný zástupce musí sepsat novou žádost o sirotčí důchod na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Sirotčí důchod vždy náleží nezaopatřenému dítěti v případech, kdy zesnulé osobě byl vyplácen starobní či invalidní důchod, a nebo zemřela následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Aby nárok na sirotčí důchod vznikl i v ostatních případech, musí zesnulá osoba ke dni úmrtí získat stanovenou dobu důchodového pojištění. Ta činí nově, jde-li o osobu starší 28 let. Podmínkou je pokud jde o  jeden rok v období posledních deseti roků přede dnem úmrtí.Případně může jít  i o osobu starší 38 let dva roky v posledních dvaceti let přede dnem úmrtí. Do této doby se však nezahrnují náhradní doby pojištění. Musí jít o tzv. dobu placeného pojištění. Jedná se dobu výdělečné činnosti, za kterou je vyplácen příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení (důchodové pojištění)

Jak se nárok získá?

. V období od 1. 1. 2012 do 31. 1. 2018 pro nárok na sirotčí důchod postačovalo, jestliže zemřelý získal ke dni smrti alespoň polovinu doby pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod. To je. např. 2,5 roku v posledních 10 letech před úmrtím osoby starší 28 let. Dále  5 let v posledních 20 letech před úmrtím osoby starší 38 let). V období před 1. 1. 2012 bylo podmínkou pro nárok na sirotčí důchod, aby zemřelá osoba získala alespoň dobu pojištění potřebnou pro nárok na invalidní důchod (tj. např. 5 let v posledních 10 letech před úmrtím u osoby starší 28 let, anebo 10 let v posledních 20 letech před úmrtím u osoby starší 38 let)

Sirotčí důchod je jednou z dávek poskytovaných ze systému důchodového pojištění. Patří mezi tzv. pozůstalostní důchody. Za splnění podmínek má na něj nárok osiřelé nezaopatřené dítě po zesnulém rodiči (osvojiteli) nebo po osobě, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů. Vše probíhá  na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby.

Nezaopatřeným dítětem je dítě do skončení povinné školní docházky. Pak se stává limitem věková hranice 26 let. Podmínkou  je soustavná příprava na  budoucí povolání. Nemožnost vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz. Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako
uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

ZDROJ : ČSSZ

(jas)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*