Lékařská posudková služba

http://publicdomainvectors.org/cs/tag/lidi

Citace: Úkolem lékařské posudkové služby je zajistit plynulé vyřizování posudkových agend v pojistných i nepojistných systémech. Pro tyto účely OSSZ posuzují svými lékaři:

● Invaliditu a změnu stupně invalidity

● Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost vykonávat z důvodu tohoto zdravotního stavu výdělečnou činnost

● Zda je osobou zdravotně znevýhodněnou

● schopnost pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, a zda jde pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku o osobu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým postižením nebo s těžkým zrakovým postižením anebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a zdravotní stav nevylučuje poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku

● stupeň závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči.

Posouzení zdravotního stavu pro jednotlivé systémy je rozdílné, posudková kritéria jsou stanovena právními předpisy. Zdravotní postižení, které splňuje zdravotní podmínku pro přiznání jedné dávky, nemusí odpovídat přiznání dávky jiné.

Posudkové lékařství je specializovaný atestační obor. Posuzovat zdravotní stav pro účely provádění sociálního zabezpečení mohou jen kvalifikovaní odborníci v daném oboru, kteří splňuji kvalifikační předpoklady stanovené zákonem 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 185/2009 Sb., v platném znění. Všichni lékaři jsou v rámci tohoto oboru každoročně proškolování v rámci systému celoživotního vzdělávání lékařů. Konec citace (www.cssz.cz/cz/lekarska-posudkova- sluzba/)

Ale je toto v naší republice pravda. Poslední dobou se nám na stůl dostalo několik případů, kdy je toto na pochybách. Je zajímavé, že lékařská posudková služba (dále jen LPS), která by podle citace měla být v celé ČR stejná, protože všichni její lékaři jsou stejně školeni.

Zajímavé je, že to, co jde v jednom kraji, není možné v kraji jiném. Tímto se našemu chápání vymyká Moravskoslezký a Olomoucký kraj. Přišly nám případy z obou krajů, bohužel si jsou podobné jako vejce vejci a situace nebude jiná ani v ostatních krajích ČR.

Můžete se o ni s námi podělit a napsat nám.v kontaktním formuláři:

Po novém roce bude dokonce probíhat jednání mezi námi a MPSV, kde budeme toto chtít vysvětlit a poradit postupy, jak se v takových případech zachovat. Prosím, když někdo bude v situaci, kdy si myslíte, že vás LPS neposoudila, jak se má, napište nám příběh na mail, my jej vyhodnotíme a pokusíme se vám poradit. Jsme jen dva, proto ale nepočítejte, že případ za vás vyřešíme, nebo budeme za vás jednat s médii, MPSV a nebo LPS. To není v našich silách. Tuto možnost jsme nabízeli na fb v době, kdy jsme měli dohodnuto s právníky služby zdarma. Tam se bohužel nikdo neozval.

(jr,jas)

3 Komentáře

  1. mam takovi mali skromny dotaz chtěl bych se zeptat mam přiznanou nemoc z povolaní
    od roku 2014 žadal jsem o ID již 9 krat a vždy se mi vismaly letošního roku jsem prodělal reoperace obouch hk k tomu mi byli přiznan posudek o ztíženi společenskeho uplatnění pro nemoc z povolaní s pozdravem a brzkou radou děkuji
    Jan Macho

    • Bohužel, zde záleží na kolik máte ztížené pracovní uplatnění a rozhodnutí záleží na posudkové komisy. Zkuste požádat pro podujatost posudkové komice v jiném kraji. Jiná rada neexistuje. Jen je ještě možné odvolání, ale myslím si, že to moc neprojde. JR

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*