Příspěvek na děti bude rychlejší

Od 1. října se zkrátí čas potřebný k doložení příjmů, pokud žádáte o příspěvek na dítě. Přibyde tím rodin, které dříve dosáhnou na tento příspěvek. Podle nového systému se nebude zkoumat příjmy až rok a půl staré. Bude se vycházet z příjmů za předcházející kalendářní čtvrtletí.

Přínosem to bude pro rodiny v tíživé situaci. Nebudou muset čekat na přiznání příspěvku na dítě tak dlouho, jako dosud. Od ledna se navíc zvýší přídavky na děti, pokud alespoň jeden z rodičů pracuje. Zvětší se počet rodin, které na přídavky bude mít nárok.

„Rodiny dříve čekaly na přiznání přídavku na dítě opravdu dlouho. Stávalo se, že když matka s dítětem zůstala doma, tak na dávku neměli nárok, protože kvůli dokládání příjmů zpředchozího roku museli čekat až spadnou pod zákonnou hranici,“ uvedla ministryně Michaela Marksová a dodala: „Díky změně se k rodinám pomoc dostane mnohem rychleji, když j i skutečně potřebují. Vzroste tak počet rodin, které přídavky na děti dostanou dříve než v případě dokládání ročních příjmů.“

Nově se bude u přídavků na děti vycházet z příjmů za období předcházející kalendářnímu čtvrtletí. Tak, jako je tomu u příspěvku na bydlení. Nebude tak docházet k situacím, kdy rodina na přídavek na dítě dosáhla někdy téměř až s dvouletým zpožděním. V době narození dítěte se ještě zohledňovaly příjmy obou pracujících rodičů.

Další důležitou změnou, kterou novela přinese je zvýšení přídavků na dítě pro pracující rodiny. Dále zvýšení  rozhodného příjmu z 2,4 na 2,7násobek životního minima. „Podporu dostanou tak i rodiny, které pracují, ale mají relativně nízké příjmy,“ uvedla ministryně.

Od 1. ledna 2018 začnou platit ještě další změny, které mají pomoci rodinám. Jsou to:

*zvýšení limitů měsíčního čerpání rodičovského příspěvku na úroveň peněžité pomoci v mateřství
*zvýšení hranice měsíčního čerpání u rodičovského příspěvku pro osoby bez příjmů na 7 600 Kč měsíčně
* zvýšení rodičovského příspěvku pro vícerčata

Od1. října sezjednoduší započítávání příjmu ze samostatné výdělečné činnosti pro účely dávek státní sociální podpory. Bude se vycházet vždy z posledního doloženého daňového přiznání. Za každý měsíc samostatné činnosti se započte 1/12 příjmů uvedených v daňovém přiznání (bez ohledu na to, kolik měsíců OSVČ činnost vykonávala). Minimální výše započitatelného příjmu u OSVČ vykonávající činnost jako hlavní nebo v prvním roce se nemění.

Novela zákona o zaměstnanosti s účinností od 1. října 2017 zavádí povinnost uchazeče o zaměstnání oznámit a doložit nemoc, úraz, ošetření či vyšetření u lékaře na příslušném potvrzení. Tím se zabrání zneužívání nemoci či úrazu při plnění povinností uchazeče o zaměstnání. Ovšem bez dopadu na ty, kteří jsou skutečně nemocní nebo měli úraz. Těm naopak vychází vstříc zavedením dočasné neschopnosti.

(jr, v textu použit materiál MPSV)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*