Příspěvek čtenářů: Studenti se seznamují s reálnou činností v domovech pro otce a matky v tísni 

Dne 12. 4. 2018 jsme společně se žáky prvního ročníku oboru Sociální činnost vyjeli na exkurzi do Domova pro otce a matky v tísni. Zde jsme si mohli porovnat teoretické informace s reálnou situací.  Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, ale také zajímavostí.

Posláním Domova pro otce a matky v tísni je poskytovat ubytování a pomoc matkám a otcům s dětmi, popř. těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kteří nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami. Vytváříme podmínky pro to, aby uživatel s dětmi získal dovednosti pro samostatný život v přirozeném prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb, respektuje důstojnost a lidská práva osob. Právě těmto lidem je sociální služba určena.

Jaké služby zahrnuje domov?

Cílem služby je poskytnout ubytování na dobu nezbytně nutnou. Pomáhá vytvořit bezpečné a klidné prostředí, motivovat matky, otce a těhotné ženy k odpovědnému přístupu k životu, péči a výchově dětí, vedení domácnosti a hospodaření s financemi, motivace k doplňování vzdělávání a hledání zaměstnání, návrat uživatelů do společnosti. Sem patří i  prevence sociálního vyloučení, stabilizace, převzetí zodpovědnosti za vlastní život. Tyto cíle jsou poskytované pro matky s dětmi od 18 let. Dále otcové s dětmi od 18 let a těhotné ženy.

Služba obsahuje činnosti jako je například poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok. Patří sem i pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, základní sociální poradenství.  Další činnosti jako jsou volnočasové aktivity pro matky/otce a jejich děti, materiální pomoc ( ošacení ), duchovní chvilky, individuální terapie s psychologem.

Kapacita zařízení je 13 bytových jednotek s 43 lůžky, přičemž 1 matka/1 otec s dítětem/dětmi po případě těhotná žena  obývá samostatně bytovou jednotku.

Prohlídka, včetně doprovodného výkladu, byla velice zajímavá a přínosná na základě všech informací, které jsme obdržely.

 

Tereza Krátká a Sabina Matoušová, studentky oboru sociální činnost na Střední odborné škole Znojmo 

(jr, jas)

 

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*