Pečujeme o své blízké

MPSV podalo návrh zákona, který zavádí novou složku výplat nemocenského pojištění, tzv. dlouhodobé ošetřovné.

Protože Česká republika patří v Evropě k zemím, kde se o dlouhodobě nemocné rodinné příslušníky stará jejich nejbližší. V současné době moc možností, jak by stát pomohl rodině nemocného moc není. Toto chce zlepšit novela o nemocenském pojištění, kterou v současnosti předložilo ministerstvo ke schválení. Chce zavést dlouhodobé ošetřovné, které zahrnuje čerpání až 90 kalendářních dní pracovního volna s náhradou příjmů ve výši 60% denního vyměřovacího základu. Podle ministryně Marksové to má zajistit lidem klid v době, kdy se starají o nemocného. V současnosti rodina nemá jistotu, že si po dobu péče o rodinu udrží svoje pracovní místo a finance nejsou v nynějším zákoníku řešeny vůbec.

Dávka bude poskytována nemocensky pojištěné osobě, která nemůže vykonávat svoje zaměstnání. Jde jak o zaměstnance, tak i osoby samostatně výdělečně činné. Zákon má vymezen velký okruh oprávněných osob, kterým by nárok na dávku vznikl. Umožňuje to rodině rozhodnout, kdo se bude o danou osobu starat. Toto umožňuje i možnost střídání rodinných příslušníků.

Zákoník práce v tomto stanoví zaměstnavateli povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po celou dobu poskytování dávky, a po nástupu zaměstnance jej vrátit na jeho původní místo. V této době nesmí být zaměstnanci dána výpověď. Doba poskytování by měla být pro posuzování dovolené brána jako výkon práce.

Novela zákona by měla vstoupit v platnost během roku 2018. Další informace zjistíte na stránkách MPSV.

(jr)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*