Od ledna 2018 změny v rodičovském příspěvku a příspěvku na dítě

Od nového roku  2018 dochází ke změnám u rodičovského příspěvku. Zruší se nynější omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč za měsíc. Tím pádem bude možné čerpat dávku až ve výši, která odpovídá peněžité pomoci v mateřství. Rodiče s vyššími příjmy tak budou moci celou částku příspěvku vyčerpat rychleji než dosud. Pro rodiny s vícerčaty se celková částka rodičovského příspěvku zvýší z 220 tisíc na 330 tisíc korun. Pokud rodiče chtějí těchto novinek využít, musí na úřadech  podat novou žádost.

 

Úřad práce bude  podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové rozesílat informativní dopisy ještě v průběhu listopadu. V nich bude kromě novinek také vysvětleno, jak postupovat.  „Změny se týkají i těch rodičů, kterým se dítě narodilo ještě před 1. lednem 2018,“ uvedla ministryně práce Michaela Marksová. „Pokud tyto rodiny nevyčerpaly celou částku příspěvku, mohou si v lednu požádat o zvýšení podle nových pravidel,“ dodala.

 

Kromě zrušení horní hranice čerpání rodičovského příspěvku smějí  rodiče, kteří neměli nárok na finanční pomoc v mateřství, nově vybrat čerpání až do výše 7 600 Kč za měsíc. Zkrátí si tak dobu čerpání až na tři roky. Jedná se hlavně o studenty, OSVČ bez nemocenského pojištění a v neposlední řadě o nezaměstnané. V tomto případě je důležitá zmínka, že je potřeba navolit si výši rodičovského příspěvku na příslušném formuláři. Jestliže rodiče chtějí využít  uplatnění  nároku na vyšší rodičovský příspěvek na vícerčata, musí podat novou žádost. Ve formuláři uvedou všechny společně narozené děti. Jestliže už rodiny s vícerčaty částku 220 tisíc vyčerpaly, ale dětem ještě nebyly 4 roky, mají možnost znovu požádat o rodičovský příspěvek a čerpat jej až do celkové výše 330 tisíc korun (nebo do věku 4 let dětí). V platnosti zůstává, že rodiče při pobírání rodičovského příspěvku mohou umístit dítě mladší dvou let do jeslí či školky jen na 46 hodin v měsíci

 

Pro rodiny, které pobírají rodičovský příspěvek a chtějí změnit výši jeho čerpání, platí možnost, že změnu volby výše čerpání podle nové právní úpravy lze provést kdykoli od 1. ledna 2018. Jestliže nedojde k podání žádosti bude od ledna 2018 dávka vyplacená ve stejné výši, jaká byla v prosinec 2017.  Žádost o změnu výše rodičovského příspěvku mohou po 1. lednu provést všichni, kdo ji chtějí upravit, a to bez ohledu na to, kdy ji měnili naposledy. Po první provedené volbě výše dávky podle nové úpravy bude možné měnit výši příspěvku znovu opět pouze jednou za tři měsíce, stejně jako dříve.

 

Od ledna 2018 je zrušená  možnost, aby rodičovský příspěvek čerpali pěstouni na přechodnou dobu – těmto příjemcům bude dávka zastavena. Zároveň dochází k tomu, že k částkám rodičovského příspěvku vyčerpaným těmito pěstouny před 1. lednem 2018 se nepřihlíží. V praxi  se jedná o to, že rodinám, jejichž dítě ve věku do 4 let bylo dříve v pěstounské péči na přechodnou dobu, se může navýšit nevyčerpaná celková částka rodičovského příspěvku. Pokud tyto rodiny rodičovský příspěvek pobírají, je potřeba se informovat na ÚP ČR o aktuální změněné výši celkové částky a případně si upravit výši čerpání rodičovského příspěvku. Pokud rodiny s dětmi, které byly dříve v pěstounské péči na přechodnou dobu, již rodičovský příspěvek podle původní úpravy dočerpaly a dítěti nejsou 4 roky, mají možnost příspěvek dočerpat, ale musí přijít na úřad podat novou žádost.

 

Novinkou je, že z rodičů, kteří splňují nárok na rodičovský příspěvek a zároveň mají (nebo měli) nárok na jeho obdobu poskytovanou v jiném  státě (i mimo EU)se bude z celkové částky rodičovského příspěvku 220 tisíc (resp. 330 tisíc korun) odečítat částka vyplacená na totéž dítě v jiné zemi.

 

Od ledna se také zvyšuje hranice příjmu potřebná pro nárok na přídavek na dítě z 2,4 na 2,7 násobek životního minima. Na dávku tak ve výsledku  dosáhne více rodin a podpoří se tak i ty, kde rodiče pracují, ale mají celkově nižší příjmy. Dojde též ke zvýšení  částky přídavku na dítě o 300 korun pro děti pracujících rodičů (alespoň jeden z rodičů musí mít příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti či dávky nahrazující tento příjem). Nově tak budou činit 800, 910 a 1000 korun měsíčně. Vše se odvíjí podle věku dítěte. O navýšení přídavku na dítě není třeba žádat, po splnění podmínek a po doložení dokladu o čtvrtletním příjmu ÚP ČR provede výběr základní či zvýšené výměry automaticky.

 

Ke změnám dojde i v příspěvku na bydlení. V novele zákona je změna, která zpřesnila výčet nákladů na bydlení. Současně došlo k doplněné podmínky, že pro příspěvek na bydlení musí být náklady na bydlení podrobně rozepsané v  jednotlivých položkách. V lednu  2018 už nepůjde dokládat náklady na bydlení jednou (paušální) částkou. U všech jednotlivých položek se uvede, zda dané náklady jsou nebo nejsou placeny zálohovou formou. Zúčtování zálohových plateb musí být doložené minimálně jednou za rok. U nájemních vztahů, které jsou sjednané na méně než roční dobu  je potřeba  zúčtování předložit vždy ke konci platnosti  smlouvy. K nově podaným žádostem od 1. 1. 2018 musí být vždy doloženo poslední zúčtování zálohových plateb, nejpozději do období jednoho  po jejich posledním zúčtování.  Jakmile  dotyčný přehled o zúčtování  nedoloží, nebude mít na příspěvek na bydlení nárok případně  mu Úřad práce České republiky dávku odejme.

 

 

ZDROJ : MPSV

(jas)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*