Ministerstvo školství chystá novelu v oblasti asistentů pedagoga

Rok od zavedení inkluze chystá ministerstvo první změny. Chce omezit finanční podporu asistentů pedagogů, kteří je teď vyjdou na více peněz, než předpokládali. Po roce se totiž stali nejdražší částí inkluze. Snížit se má proto i jejich počet. Podle Ministerstva školství ale účelem novely vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných rozhodně není snižovat náklady na podporu těchto žáků, ale naopak jde  úspornější a efektivnější využití nákladů a odstranění duplicitního financování v některých případech.

Ministerstvo poskytlo sociálním novinám, poskytlo tabulku,  která názorně ukazuje například hrubý měsíční plat asistentů za posledních 5 let. Obrázek si můžou naši čtenáři udělat sami, jak to s předloženou novelou je. Podle Ministerstva školství předkládaná právní úprava chce  upřesnit pravidla pro využívání  na základě poznatků z praktického fungování systému. „Nechali jsme si  provést analýzu  společného vzdělávání. Analýza ukazuje, že v řadě případů převažují poskytnutá personální podpůrná opatření. V případě asistenta pedagoga se ukázalo, že v mnoha případech není zajištěná účelnost této pozice na škole. Novela vyhlášky reaguje i na tato zjištění.“ popsala mluvčí MŠMT Jarmila Balážová

„Samotní asistenti pedagoga budou podle novely  zařazení do dvou platových tříd, podle toho jakou činnost musí vykonávat,“dodala Jarmila Balážová Školská poradenská zařízení tak budou doporučovat asistenta pedagoga podle skutečných potřeb každého žáka. Navrhované úpravy rozhodně školám nemají způsobit problémy se zajištěním potřebných podpor pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Samotné ministerstvo dodává, že novela je v připomínkovém řízení a k dalším připomínkám se přihlédne.

ZDROJ : MŠMT

 


(jas)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*