Pracovní rehabilitace – nová možnost pro postižené část 2

Asociace pracovní rehabilitace ČR (dále jen APRČR)

Základní informace

Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s. je nestátní nezisková organizace (zapsaný spolek), jejímž hlavním cílem je sdružování členů – poskytovatelů služeb pracovní rehabilitace. Posláním Asociace je napomáhat rozvoji služeb pracovní rehabilitace, vytvářet podmínky pro zvyšování kvality služeb procesu pracovní rehabilitace, zejména v oblasti jejich standardizace, informovanosti, vzdělávání a veřejné politiky a dbát na profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb.

Nabídka služeb pro členy

Asociace nabízí svým členům informační, vzdělávací a poradenské činnosti. Hlavní předmět zájmu APRČR je z obecného hlediska podpora rozvoje PR v ČR na pozadí konceptu ucelené (koordinované, komprehenzivní) rehabilitace. Vytváří standardy pro poskytování služeb a dohlíží na jejich dodržování a kvalitu. Jedná s institucemi státní správy a samosprávy a hájí zájmy svých členů – navrhuje optimální řešení aktuálních i dlouhodobých společných věcných i metodických problémů pracovní rehabilitace a prosazuje zavedení a uplatňování procesu certifikace služeb pracovní rehabilitace.

 Nabídka služeb pro veřejnost

Asociace je poskytovatel sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. dle §66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a v rámci regionální sítě spolupráce aktivně podporuje proces pracovní rehabilitace ve smyslu jeho prostupnosti, koordinovanosti, včasnosti a návaznosti na další dostupné služby v regionu (s důrazem na praktické ověřování prostupnosti sociální a pracovní rehabilitace). Cílovou skupinou sociální služby jsou osoby se zdravotním postižením bez ohledu na stupeň a druh postižení – muži i ženy, ve věku 19 – 64 let.

Asociace vznikla 10. 2. 2009 jako samosprávný, dobrovolný, nepolitický, nevládní a neziskový spolek občanů. Sdružuje své členy za účelem zastupování jejich zájmů s cílem rozvíjet kvalitu služeb v oblasti pracovní rehabilitace. Vznik Asociace je výsledkem dlouholetých snah jejích zakladatelů zvyšovat kvalitu služeb v oblasti pracovní rehabilitace. Od 1. 1. 2016 je APRČR registrovaným poskytovatelem sociální služby (SAS pro osoby se zdravotním postižením).

Cílem Asociace je zejména:

 1. Sdružovat poskytovatele služeb pracovní rehabilitace a zastupovat jejich zájmy.
 2. Prostřednictvím kvalitní sociální práce poskytovat klientům veřejnou službu, která bude propojovat existující nástroje podpory směřující k integraci osob se zdravotním postižením.
 3. Podporovat a rozvíjet pracovní rehabilitaci jako ucelený systém pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
 4. Nacházet optimální řešení aktuálních i dlouhodobých společných věcných i metodických problémů pracovní rehabilitace.
 5. Vytvářet podmínky pro vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností na základě multidisciplinárního přístupu.
 6. Rozvíjet, udržovat a garantovat kvalitu služeb pracovní rehabilitace a sociální práce.
 7. Šířit osvětu v oblasti pracovní rehabilitace.

Za tímto účelem Asociace vyvíjí zejména tyto aktivity:

 1. Informační, vzdělávací a poradenské činnosti.
 2. Tvorbu standardů pracovní rehabilitace, jejich kontrolu a průběžnou aktualizaci na základě nových poznatků a zkušeností.
 3. Zavedení a uplatňování procesu certifikace služeb pracovní rehabilitace.
 4. Jednání s institucemi státní správy a samosprávy ČR a dalšími relevantními partnery v problematice pracovní rehabilitace.

Členem Asociace mohou být právnické a fyzické osoby vykonávající předmět své činnosti na území ČR, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení a splní podmínky členství.

Podmínky vzniku členství:

 1. podání písemné přihlášky s požadovanými náležitostmi (ke stažení zde)
 2. vykonávání činností souvisejících s pracovní rehabilitací,
 3. působnost zájemce na území ČR,
 4. doporučení dvou stávajících členů Asociace.

(jr, zdroj http://www.aprcr.cz/)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*