Ministerstvo jednalo o revizi dávek na bydlení

V pondělí 4. března se na MPSV uskutečnila jednání „u kulatého stolu“  k problematice revize dávek na bydlení. Ministryně Jana Maláčová odbornou veřejnost podrobně seznámila s 6 východisky revize dávek na bydlení. Cílem je zjednodušit systém, omezení zneužívání dávek a obrana před obchodníky s chudobou.

Podle Maláčové více než 90 procent nepojistných dávek jde rodinám s dětmi, seniorům a zdravotně postiženým. „Pokud má být cílem revize dávkového systému především úspora a zamezení zneužívání pomoci státu, vidím prostor zejména u dávek na bydlení,” řekla ministryně Jana Maláčová. Zároveň dodala, že změny  systému nesmějí mít negativní dopad na chudobou ohrožené skupiny obyvatel. To se týká především rodin s dětmi, seniorů a zvláště pak ovdovělých seniorek. Jednání se zúčastnila kromě ministryně práce a sociálních věcí také ministryně pro místní rozvoj, poslanci a senátoři, zástupci místních samospráva odborné veřejnosti z řad neziskového sektoru.

Účastníci kulatého stolu se shodli, že klíčové je v dohledné době připravit návrh zákona o dostupném bydlení. Samotná ministryně Maláčová tvrdí, že  je tento zákon nezbytnou podmínkou pro systémovou podporu bydlení ze strany státu. Samotné dávky na bydlení nemohou do budoucna nahrazovat státní podporu v oblasti bydlení.Další kulatý stůl k tématu revize dávek na bydlení se uskuteční 20. 3. 2019. Cílem MPSV je získat případné připomínky ještě před předložením konkrétních návrhů
do meziresortního řízení.

Východiska MPSV pro diskusi k revizi dávek na bydlení:

1. Zjednodušení systému dávek na bydlení

 •  Příspěvek na bydlení bude poskytován pouze do zkolaudovaných bytů.
 • Doplatek na bydlení bude poskytován pouze do nebytových prostor
  (tj. ubytovna, jiný než obytný prostor, stavba pro individuální či rodinnou
  rekreaci).

2. Aktivizace jako předpoklad výplaty dávek v hmotné nouzi

 •  Dávky budou v určitých životních situacích příjemců podmíněny jejich
  aktivizací prostřednictvím sociální práce (např. osoby dlouhodobě
  nezaměstnané, osoby, které se opakovaně dopustily přestupku proti
  občanskému soužití).

3. Dávka pouze do obyvatelných bytů

 •  Zavedení minimálních technických a hygienických standardů u bytů.
 •  Nepřiznání či odejmutí dávky u neobyvatelného bytu.

4. Dávky jen pro osoby, které fakticky užívají bydlení

 • Vymezení okruhu společně posuzovaných osob u příspěvku na bydlení,
  které bude reflektovat skutečné soužití osob a vyživovací povinnosti
  v rámci rodiny.
 •  Adresnější vyplácení dávky.

5. Dávky pouze pro nemajetné osoby

 •  Vyloučení nároku na dávku při vlastnictví více bytových jednotek.
 •  Zavedení omezeného testu majetku u příspěvku na bydlení.

6. Spravedlivější nastavení výše uznatelných nákladů na bydlení

 • U nájemného je třeba vycházet z údajů hodnotové mapy nájemného
  (pokud bude k dispozici), která by přinášela reálný obraz výše nájemného
  v obcích.
 • U služeb a energii budeme vycházet z normovaných spotřeb na osobu
  nebo dle m2 a reálných cen dodavatelů.

ZDROJ : MPSV

(jr, jas)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*