Kontaktní centrum sociálního bydlení

Od října 2018 se mohou občané, obce a neziskové organizace obracet na nově otevřené Kontaktní centrum sociálního bydlení. Mohou přicházet s dotazy a žádostmi o podporu a radu, jak postupovat při zřizování sociálného bydlení.

Již šestnáct obcí je zapojeno do projektu „Podpora sociálního bydlení“, kde MPSV jim více jak rok poskytuje podporu sociálního bydlení a sociální péče. Nyní budou tyto služby rozšířeny na celou ČR.

„Podporujeme obce ve snaze o zapojení do systému sociálního bydlení a otevření kontaktního centra je dalším krokem ke zlepšení podmínek pro bydlení a v boji s nedostatkem nájemních bytů pro potřebné lidi. Musíme podporovat ty nejzranitelnější skupiny obyvatel, jako jsou například rodiny s dětmi, samoživitelky nebo senioři,“ řekla ministryně Michaela Marksová.
Kontaktní centrum je možné oslovit kdykoliv na e-mailové adrese socialni.bydleni@mpsv.cz nebo telefonicky na čísle +420 778 455 761, a to v rámci konzultačních hodin, které jsou vždy v pondělí od 12  do 16 hodin, ve středu a v pátek od 9 do 13 hodin (viz www.mpsv.cz/cs/26048).
Pro případné individuální konzultace je nutné sjednat si osobní schůzku předem. Kontaktní centrum se nachází v Praze na adrese Na Maninách 876/7 v Holešovicích. Pracovníci kontaktního centra jsou také připraveni dohodnout se na jednání mimo pražskou kancelář.
Projekt je financován ze státního rozpočtu a Evropských sociálních fondů. Kontaktní centrum v rámci projektu poradí, jak zavádět sociální bydlení, jakou zvolit formu. Rady se budou týkat i toho, jak získat finanční prostředky a jak efektivně hodnotit bytovou nouzi lidí, kteří žádají o sociální bydlení.
Občanům zde poradí, na koho se mají obrátit při potížích s bydlením. Řeknou jim, co nabízí stát a obce, při řešení složitých životních situací spojených s bydlením. K dispozici budou metodické podklady a výsledky analýz v dané oblasti. Tyto aktivity jsou v souladu s implementací vládou schválené Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025.

Definice sociálního bydlení

Vláda na svém zasedání schválila definici bydlení dle sociální politiky státu. Definice použila k vymezení objektů maximální podlahové plochy navržené Ministerstvem financí. Jsou stanoveny na 350 metrů čtverečních pro rodinný domek, u bytových jednotek na 120 metrů. Na tyto objekty bude možno při jejich výstavbě uplatnit sníženou DPH (definice uvádí i po r. 2007). Možnost použití snížené sazby daně z přidané hodnoty u dodávek, výstavby a přestavby staveb, které jsou součástí sociální politiky státu, vyplývá z Přílohy H Šesté směrnice Evropských společenství. Snížená sazba daně z přidané hodnoty pro bytovou výstavbu je v České republice umožněna na základě výjimky, která byla ČR udělena na přechodné období do 31.12.2007 na základě Přístupové smlouvy k EU.

Stavby pro bydlení dle sociální politiky státu kromě nových bytů a rodinných domů budou podle schváleného návrhu zahrnovat rovněž další ubytovací zařízení sociálního charakteru jako jsou domovy důchodců, různé ústavy, azylové domy, školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo ochranné výchovy, zvláštní dětská zařízení kojenecké ústavy a dětské domovy, hospice apod.

U oprav, rekonstrukce a modernizace bytů je pětiprocentní DPH řešena v rámci tzv. přílohy „K“ k 6. směrnici, která upravuje pro členské státy EU uplatnění DPH u činností s vysokým obsahem práce. Česká republika požádala o prodloužení možnosti uplatňovat sníženou sazbu daně z přidané hodnoty u těchto činností (kromě oprav bytů i u dalších dvou služeb – domácí péče o děti, nemocné a zdravotně postižené občany a úklidové práce v domácnostech),  a to do konce roku 2010. Možnost uplatnění snížené sazby pro ČR u těchto služeb vyplývá z rozhodnutí Rady 2006/774/ES ze dne 7. listopadu 2006.

Nová úprava, týkající se výstavby nových obydlí i oprav a renovace bytů a obytných domů, bude zahrnuta v připravované novele zákona o DPH.

(jr, zdroj: MPSV, MF ČR)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*