V ČR funguje přes sedmdesát mikrojeslí

Ministerstvo práce a sociálních věcí umožnilo vznik 72 mikrojeslí. V současné době funguje 71.  Další se dětem a rodičům otevřou 1. ledna 2018.  Projekty na provoz mikrojeslí podporuje Operačního programu Zaměstnanost v celkové částce 131 milionů korun.

 

Mikrojesle jsou kvalitní a finančně dostupnou službou určená pro rodiče nejmenších dětí. Jedna pečující osoba poskytuje dětem potřebnou péči.  Do mikrojeslí mohou rodiče dát děti  od šesti měsíců do čtyř. V kolektivu jsou maximálně čtyři dětí. Tím se  zajistí individuální přístup ke každému dítěti. Mikrojesle nastavují provozovatelé tak, aby byly finančně dostupné, v provozu byly pět dní v týdnu minimálně osm hodin denně

.

„Těší nás zájem obcí i široké veřejnosti o mikrojesle. Rodiče oceňují především rodinný charakter péče, malý kolektiv, v kterém se děti snadno adaptují, prostředí, které se podobá rodině a individualizovaný přístup pečujících osob. Zvyšuje se zájem rodičů malých dětí o práci na zkrácený úvazek. Mikrojesle tak pomáhají skloubit zaměstnání a rodinu,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

 

Původně vybrali na ministerstvu  57 projektů k podpoře. Na základě velkého zájmu došlo k navýšení, které tak umožní realizovat o 14 projektů více. Celkem  podpořili při jednáních  71 projektů, v rámci nichž vzniká 72 mikrojeslí. Do budoucnosti plánuje MPSV další výzvu na podporu vybudování a provozu mikrojeslí. Žádat mohou i již existující zařízení, případní další noví zájemci.

 

Odborné garantky projektu pilotního ověření služby mikrojeslí navštěvují nově vzniklá zařízení a pomáhají zřizovatelům řešit případné problémy. Na místě se tak přesvědčí o kvalitě výchovné péče a prostředí mikrojeslí, případně poradí s dalším postupem.

 

V současné době byla v rámci pilotního ověření navštívili garantovaní pracovníci více jak polovina mikrojeslí. Do konce roku pak proběhnou kontrolní návštěvy u všech poskytovatelů.  Hlavním záměrem je dohled na způsob práce s dětmi, zpracovaný plán výchovy a péče nebo na kvalitu vybavení zařízení. Zajímavostí je, že v mikrojeslích pečují o děti i tři muži, kteří splňují podmínky pro péči o děti ve věku od 6 měsíců až do 4 let.

 

V mikrojeslích navíc mohou rodiče pracovat i v době, kdy pečují o své dítě, toho využívají ve 30 % navštívených mikrojeslí. „Setkáváme se s tím, že se rodiče na základě svých zkušeností rozhodnou věnovat péči o děti profesionálně. Pět mikrojeslí bylo zřízeno přímo v domácnosti pečující osoby. Těší nás také zájem o další odborné kurzy a semináře, které pořádáme pro pečující osoby v mikrojeslích, a skutečnost, že si pečující osoby často doplňují nad rámec požadované kvalifikace vzdělání i na vysoké škole“, uvedla Petra Kumová, odborná garantka a vedoucí projektu „Mikrojesle“.

 

Jedním z opatření vládou schválené Koncepce rodinné politiky je legislativní ukotvení péče v mikrojeslích. Dále zajištění finančních zdrojů pro vytvoření udržitelného systému předškolní péče a vzdělávání v ČR i po ukončení dotační podpory z Evropského sociálního fondu. Tyto otázky jsou diskutovány s experty i odbornou veřejností tak, aby navržená opatření vycházela zejména z potřeb obcí i rodičů. Více informací najdete na mikrojesle.mpsv.cz.

 

ZDROJ: MPSV

(jas)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*