Centrum Seňorina

Centrum Seňorina

Péče o seniory je v současnosti téma, které je pro sociální práci zásadní. Evropská populace stárne, staří lidé jsou osamělí a služby pro seniory nedostačující. Speciálním tématem je stále zvyšující se počet seniorů s demencí. Nedávno oslavilo dva roky existence Centrum Seňorina, které se jako jediné v České republice zaměřuje na práci s lidmi s demencí na základě Montessori přístupu v péči o seniory.

Centrum Seňorina, které sídlí na Praze 1, Na Poříčí 36, funguje jako středisko podpory pro klienty s kognitivními poruchami mozku (především pro seniory s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demence) a  podporuje také rodiny a přátele nemocných, kteří se rozhodli o svého blízkého pečovat doma. A to díky odlehčovací službě, ať už formou péče v domácnosti, nebo krátkodobého pobytu či návštěvou denního stacionáře.      Výjimečnost Centra Seňorina je ve využití Montessori přístupu v péči o seniory, který je založen na principu: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Posláním centra je pomoci lidem najít jejich potenciál, aby měli příležitost prožít radostný čas navzdory diagnóze. Montessori přístup nabízí změnu pohledu na seniory. Nezaměřuje na to, co již člověk nezvládne, ale staví na věcech, kterých je ještě schopen.

Paní ředitelka Mgr. Jaroslava Švarcbachová, která je specialistou ve svém oboru  vzpomíná: „To zásadní, s čím jsem se na začátku potýkala, bylo, jak služby nabídnout, když reklama stojí peníze, jak získat profesionální pečující, kteří sdílejí obdobné životní hodnoty jako já, a kteří by naplnili moji představu o tom, jak má důstojná péče, kreativní přístup a respekt ke klientovi vypadat. Obrovská osobní zkušenost.“

I přes počáteční „porodní bolesti“ ale dodává, že  v současné době spolupracuje s kvalitním týmem, kterého si váží a na který se může spolehnout. Centrum Seňorina se zaměřuje i na vzdělávání – poskytuje akreditované kurzy zaměřené na péči o seniory se začínající demencí.

Po dvou letech od vzniku ředitelka hodnotí: „Mám radost, že se ke mně postupně přidávají další nadšenci, ať už pracovníci, dobrovolníci, nebo umělci, kteří uvěřili ve smysluplnost záměru Centra Seňorina, a buď se osobně zapojili, nebo šíří myšlenku a informace dál“.

www.centrum-senorina.cz

tel.: 245 008 409 nebo 604 708 111

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*