Autisté a vzdělání

U dětí s autismem je inteligence velmi různá. U většiny těchto dětí je přítomna mentální retardace. Avšak např. Aspergrův syndrom je typ poruchy z okruhu autistického spektra, kde tato retardace nesmí být diagnostikována. Tyto děti mají styl myšlení hodně zaměřený na detaily a s ním souvisejí i mimořádné dovednosti (brzy čtou, dobrý pravopis, jde o počítání, paměť, hudbu). Nemají ani tak problém při studiu základní školy, střední školy, někdy jsou i VŠ vzdělaní, ale v dospělosti samostatný život, vztahy, partnerství. Často je problém práce, kde nebývají vytrvalí, práci si nedokážou zorganizovat. Jde o poruchu sociálních dovedností.

Způsob, jakým vnímají svět, je pochopitelný jen pro ně. Dostávají se do rozporu s běžnými, tradičním způsobem myšlení, cítění a chování. Neumějí se změnit a často ani nechtějí. Přesto potřebují pomoc, aby se lépe orientovaly ve světě, přizpůsobily se mu a mohly své schopnosti účelně využívat. Potřebují pomoc, aby se nedostávaly do konfliktů s ostatními a aby se alespoň v dospělosti dokázaly osamostatnit a navázat přátelské vztahy.

Zdroj: Tony Attwood – Aspergerev syndrom, www.novinky.cz

Zpracovala: Bc. Z. Kuchařová

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*