Autisté a vzdělání

Červenec 24, 2017 novaco@volny.cz 0

U dětí s autismem je inteligence velmi různá. U většiny těchto dětí je přítomna mentální retardace. Avšak např. Aspergrův syndrom je typ poruchy z okruhu autistického spektra, kde tato retardace nesmí být diagnostikována. Tyto děti […]

Centrum Seňorina

Červenec 24, 2017 novaco@volny.cz 0

Centrum Seňorina Péče o seniory je v současnosti téma, které je pro sociální práci zásadní. Evropská populace stárne, staří lidé jsou osamělí a služby pro seniory nedostačující. Speciálním tématem je stále zvyšující se počet seniorů […]